O projektu

FemWiki je volonterski projekat Vikimedije Srbije započet u maju 2014. godine s ciljem da se poveća, kako broj urednica na najvećoj slobodnoj enciklopediji Vikipediji, tako i kvalitet i kvantitet članaka na Vikipediji na srpskom jeziku koji se tiču rodnih pitanja, feminističke terminologije i biografija žena.

Način realizacije projekta je planiran kroz organizaciju radionica i uređivačkih maratona u saradnji sa feminističkim organizacijama i aktivistkinjama i aktivistima iz Beograda, kao i iz drugih gradova širom Srbije.

Sama Vikipedija jeste projekat kolaborativne Internet enciklopedije koji je nastao 2001. godine sa ciljem da objedini celokupno ljudsko znanje. Ideja ove enciklopedije jeste da, uz omogućen prilaz uređivanju tog znanja svim pojedincima sveta, upravo njihove različitosti dođu do izražaja i očuvaju diverzitet ljudskog iskustva. Statistike, nažalost, pokazuju drugačije.

Globalna istraživanja pokazuju da žene čine samo 8-9% od broja ljudi koji uređuju Vikipediju. Na nivou Srbije nemamo precizna istraživanja, ali se procenjuje da je taj broj još manji i da iznosi oko 3%. Ovi podaci nedvosmisleno govore da sadržaj koji se postavlja na Vikipediju pišu muškarci, te da nije dovoljno potkrepljen rodno senzitivnim temama, feminističkim pojmovima, kao ni biografijama feministkinja.